SPORTMED FAT-CHECKER

Wat?

Bij de SportMed Fat-checker maken we op basis van een Futrex NIR meting, een inschatting (*) van het aandeel lichaamsvet, dat wordt uitgedrukt in percentage lichaamsvet t.o.v. de totale lichaamsmassa van de testpersoon. Lengte en gewicht worden eveneens gemeten zodat ook BMI en andere interessante berekeningen kunnen gemaakt worden.

(*)Waar lengte en gewicht kunnen terugvallen op eenvoudige en algemeen aanvaarde meetmethodes om de correcte meetwaarden te bepalen, is dit voor het 'meten' van het percentage lichaamsvet een andere paar mouwen. Daarom beginnen we dit punt met een stukje 'research' om een juist inzicht te krijgen in deze materie en poneren we - wat ons betreft - een heel belangrijke stelling:

"Geen enkele meetmethode die vandaag gehanteerd wordt mag pretenderen dat ze met 100% zekerheid het vetpercentage van een persoon kan 'meten'. 

Een korte toelichting:

Buiten de karkasanalyse (waarvoor we dan wellicht geen menselijke deelnemers zullen vinden) bestaat er geen enkele methode die het vetpercentage 'meet'. Alle methodes die gehanteerd worden om het lichaamsvetpercentage te 'bepalen', maken een - meer of minder waarheidsgetrouwe - inschatting, weliswaar op basis van 'een' (of meerdere) meting(en), maar altijd in combinatie met een (aantal) aanname(s). 

Met het percentage lichaamsvet geven we opnieuw op basis van de SportMed normtabellen (die gekoppeld zijn aan de WHO normen) en de SportMed visuals (SportMed BodyScore en de gezondheidsbarometer) een inzichtelijke beoordeling van deze waarden.

 

De NIR methode (Futrex)

Voor de inschatting van het percentage lichaamsvet verkiest SportMed de Near InfraRed technologie via een Futrex meetapparaat. 

Deze keuze werd gemaakt na intensief onderzoek van de beschikbare methodes en technologieën en motiveren we o.a. op basis van volgende aspecten:

 • De meting zelf is eenvoudig door te voeren en dit geldt zowel voor degene die de test afneemt als voor de testpersoon zelf (enkel biceps moet worden vrij gemaakt). Ze vereist dus weinig technische bagage van degene die de meting uitvoert.
 • Het resultaat van de meting is nagenoeg onafhankelijk van de omstandigheden. Zo spelen volgende factoren alvast geen rol voor de betrouwbaarheid van de inschatting:
  • Tijdstip van de dag
  • Persoon die de meting doet (mits het meetprotocol wordt gerespecteerd)
  • Toestand van de gemeten persoon - (de)hydratatie speelt slechts een minimale rol
  • Voor vrouwen: de periode in de maandcyclus heeft geen invloed
 • De meting wordt op één enkele plaats doorgevoerd. De biceps werd als meest representatieve plaats gekozen. Onderzoek toonde aan dat wanneer metingen op verschillende plaatsen van het lichaam werden uitgevoerd en daarna werden 'gemiddeld', men steeds tot hetzelfde resultaat kwam als de meting die op de biceps werd gedaan.

Lees zeker ook het onderzoek: “The use of Near-IR light to measure body fat” van Rosenthal, R.D, waarin je een interessante studie terugvindt over een aantal frequent gebruikt meetmethodes. 

 

Hoe? 

Een SportMed Fat-checker kunnen we nagenoeg overal doorvoeren.

 

 Tarieven:

Wanneer de SportMed Fat-checker als op zich staand event wordt gedaan op locatie geldt een minimum afname van 12 deelnemers (2 uur ter plaatse = 6 deelnemers/uur)

 • Minimum tarief (12 deelnemers): €  

Tarief voor 32 deelnemers: € 1.065,50 (€ 33,30/deelnemer)

Tarieven zijn exclusief btw en verplaatsingsvergoeding (wanneer van toepassing) en kunnen in de toekomst wijzigen in functie van de omstandigheden.