SPORTMED FITT-CHECKER - HOE FIT BEN JE?

Wat?

Op basis van een SportMed IAND-inspanningsproef krijgt elke deelnemer een objectieve weergave van zijn uithoudingsvermogen.
Een SportMed IAND-test is een sportwetenschappelijke, non-invasieve, sub-maximale inspanningsproef. Na analyse van de testwaarden door een gecertificeerd SportMed Cardio-trainer krijgen we een waarheidsgetrouwe inschatting gegeven van de Individuele ANaerobe Drempel (IAND) (*) van de testpersoon. Op basis van het referentiekader dat door het SportMed Instituut werd opgesteld, op een inzichtelijke manier - een SportMed CardioScore, een gezondheidsbarometer en een energiebatterij - een beoordeling te maken van het uithoudingsvermogen van de testpersoon.

Voor de beoogde doelgroep verkiest het SportMed Instituut, omwille van de betere toegankelijkheid, het veel lagere afschrik effect (er worden geen bloedstalen genomen en er moet niet maximaal worden gepresteerd wat betekent dat er geen medisch toezicht vereist is) en een minder omslachtige praktische uitvoering, deze inspanningsproef boven de vaak meer bekende invasieve, bloedlactaatdrempel-test die gebruikelijk is in het topsportmilieu.

(*) De anaerobe drempel (ook overslagpols, omslagpunt, …,  genoemd) wordt gedefinieerd als: "de intensiteit van de inspanning (snelheid of vermogen) waarboven melkzuur zich begint op te stapelen in de spieren en het bloed of m.a.w. het moment dat verzuring begint op te treden in de spieren."

Doelstellingen

Met een SportMed IAND-test krijgt elke deelnemer op een objectieve manier inzicht in de status van zijn uithoudingsvermogen, het gezondheidsfundament van de fysieke conditie. Op deze manier creëren we een awareness over de actuele fitheid.

Belangrijk!

De testresultaten worden altijd geduid door een SportMed Cardio-trainer zodat deze door de testpersoon in een juist perspectief kunnen geplaatst worden (ze kunnen al eens confronterend zijn).

Voor wie?

Nagenoeg iedereen in goede gezondheid, ongeacht zijn of haar (on)getraindheid kan deze proef met goed gevolg afleggen. Bij de geringste twijfel (aanwezigheid van antecedenten die zouden kunnen wijzen op een risico n.a.v. de risicostratificatie die altijd vooraf wordt doorgevoerd) i.v.m. de gezondheidstoestand zal steeds het advies/de goedkeuring worden gevraagd van een arts.

De doelgroep is dus simpel, namelijk iedereen.

Formules

SportMed biedt verschillende formules om een SportMed IAND-test te organiseren als corporate activity. 

Een SportMed IAND-test op de fietsergometer kunnen we organiseren als:

  • een in-house corporate event waarbij het materiaal op een geschikte plaats binnen het bedrijf wordt opgesteld
  • een SportMed on-tour event waarbij SportMed langs komt met een soort trailer/verrijdbare container waarin de testen worden afgelegd
  • een ongoing activiteit waarbij binnen het bedrijf een SportMed365 (Self-)Test Studio wordt opgezet
  • activiteit waarbij de deelnemers in een lokale SportMed TestPoint of een SportMed365 (Self-)Test Studio (te kiezen door de deelnemers) hun SportMed IAND-test gaan afleggen

Een SportMed IAND-looptest:

  • Op de loopband. Er zijn dan dezelfde opties als bij de fietstest.
  • Als fieldtest
    • Op de parking van het bedrijf, …

Tarieven:

Tarieven zullen afhangen van de gekozen testoptie, de gewenste formule en het aantal deelnemers. Er wordt daarom altijd een offerte op maat gemaakt eens we de wensen en behoeften kennen.

Als richtlijn geven we de tarieven voor een 'standaard basisformule', die gebaseerd is op een deelname van 32 personen voor een event op locatie (SportMed on Tour - In-company) op eenzelfde eventdag:

  • Tarief per deelnemer: € 74,-

Tarieven zijn exclusief btw en kunnen in de toekomst wijzigen in functie van de omstandigheden.