SportMed for HEALTH

Wat?

FITT for walking is een laagdrempelig, wetenschappelijk onderbouwd 'tranings'/active living programma dat loopt over een periode van 12 weken. Binnen de hartslagzone, die individueel wordt bepaald aan de hand van de SportMed wandeltest, volbreng je een aantal - stevige - wandelsessies (‘Brisk walking’) waarmee je de wekelijks voorgeschreven ‘SportMed Walk-units’ realiseert. Je begint met 3x een sessie van 35 min om te evolueren naar sessies van 60 minuten (of meer als je dat wil). De laatste 'training' vormt meteen je eindevaluatie en de aanloop naar een nieuwe (tussentijdse) SportMed wandeltest.

Trainingssturing, rapportering en monitoring verloopt via de SportMed Online app (in combinatie met een specifieke borstband of een IR hartslagzender die aan de arm kan worden gedragen). 

Waarom FITT for walking?

We zijn goed bezig en over het algemeen gezien bewegen we steeds meer. Maar over het begrip bewegen circuleren wel een paar misverstanden. Zo is er bijvoorbeeld enerzijds natuurlijk het bewezen feit dat nagenoeg alle beweging goed is voor de gezondheid, maar tegelijkertijd is ook geweten dat je niet van alle vormen van lichaamsbeweging ook echt fit kan worden! FITT for walking helpt je om je lichaam te prikkelen met een bewegingsvorm waarmee je een eerste stap zet, richting optimale fitheid en conditie, om niet alleen je gezondheid, maar ook je vitaliteit een boost te geven!

SportMed gezondheidslevel 1

De impact van het FITT for walking programma op je gezondheidstoestand is niet te onderschatten. Wanneer je de doelstelling van het programma realiseert, behaal je het SportMed gezondheidslevel 1, wat betekent dat je van onder andere volgende gezondheidseffecten zal genieten: 

  • Stressverlagend en afname depressieve gevoelens
  • Opbouw van kraakbeen
  • Tegengaan van osteoporose
  • Onderhoud van de spiermassa
  • Verlaagd risico op diabetes type 2 (met 58% !)
  • Stimuleert de stofwisseling en werking van de darmen
  • Verbetert de geheugenfunctie
  • Verlaagt de cholesterol en de bloeddruk

Wat doet het programma niet?

Het programma is een eerste stap richting fit lichaam. Maar echt ‘fit’ ben je pas wanneer je volledig aeroob, dus zonder buiten adem of uitgeput te geraken, op een goed tempo kan blijven joggen, een fikse fietstocht kan maken, …  . Daarvoor is nog net iets meer nodig en is het programma ‘FITT for vitality/jogging’ aangewezen.

Doelstellingen van FITT for walking

Het programma heeft een drieledige doelstelling:

Een 'Prestatie' element:

De 'prestatie' doelstelling van het programma bestaat erin dat je door flink door te stappen, in één uur tijd, minimaal 4,5 km kan afleggen zonder dat je onderweg moeten stoppen en/of buiten adem geraakt.

Een gezondheidselement:

De (gemiddelde) hartslag zal als gevolg van het trainingseffect gaan dalen en dit zowel in rust als bij inspanning, wat op haar beurt betekent dat het cardiovasculair systeem efficiënter wordt.

Een attitude/leefstijl element:

Je leert om drie momenten per week in je agenda te plannen waarop je doelbewust gedurende een bepaalde tijdsbestek, fysieke activiteiten onderneemt op een intensiteit die ‘de dagelijkse lichamelijke activiteit' overstijgt. Je kan dit beschouwen als de lichtst mogelijke vorm van training/sporten die je misschien in een volgende fase kan aanzetten om naar een ambitieuzer programma door te groeien (FITT for hiking, FITT for vitality) of dit niveau gewoon verder wil gaan onderhouden.

Voor wie?

Het programma is in weze zinvol voor iedereen maar is in de eerste plaats bedoelt voor mensen die sportief nog niet echt actief zijn, maar wel van een kleine uitdaging houden/een kleine challenge willen aangaan met zichzelf in de zin dat ze, aanvullend op de dagelijks noodzakelijke lichaamsbeweging - bv. volgens 10.000 stappen principe of de aanbevolen 30 minuten van de WHO, … -  het lichaam doelbewust, regelmatig (bij voorkeur 3x/week) extra willen prikkelen met lichaamsbeweging van een bepaalde intensiteit (die het 'gewone wandelen' overstijgt), telkens gedurende 35 - 60 minuten per sessie en hiermee automatisch een minimaal niveau van algemene fitheid realiseren.